01 84 39 22
اوزون درمانی

اوزون درمانی

 درمان درد های مفاصل 
زانو ، کمر ، شانه

با تزریق گاز اوزون
دکتر محمد علی جلیلی
ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل
فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

تهران ، خیابان اندرزگو


اوزون تراپی

اوزون تراپی

 

کلینیک درد به آذین

 درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي ، خار پاشنه

با استفاده از جديدترين و به روزترين روش دنيا 
روشي نوين در كننرل و بهبود درد وآرتروز و جلوگيري از پيشرفت بيماري

دکتر محمد علی جلیلی
ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل
درمان بيماري هاي زانو و شانه و آسيب هاي ورزشي
جهت دیدن کلیپ های مربوط به نظرات بیمارانی که در کلینیک به آذین از روش تزریق گاز اوزون استفاده کرده اند

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﮑﺮﺭ ﻭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ، ﺑﺮﻭﺯ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ، ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻢ، ﺗﻌﺮﯾﻖ، ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻫﺮﻭﺋﯿﻦ، ﺗﺮﯾﺎﮎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺳﺖ، ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺷﻮﺩ. ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺍﮐﺴﭙﮑﺘﻮﺭﺍﻧﺖ ﮐﺪﺋﯿﻦ، ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

درباره ما درد

اوزون تراپی

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

آدرس کلینیک درد

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

تلفن بخش درمان درد

01 84 39 22  021

instagram telegram

اوزون تراپی