ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

اوزون تراپی

پیشنهادات پژوهشی

1-این پژوهش رامی توان در جوامع مختلف و با توجه به شرایط سنی، اجتماعی و اقتصادی مختلف مورد بررسی قرار داد و می توان نتایج این پژوهش را با نتایج حاصل از نمونه های دیگری مقایسه کرد.2-در صورت امکان از آزمون های کیفی مانند مصاحبه و مشاوره استفاده کنند تا قابلیت اعتمادبه نتایج افزایش یابد. 3-عوامل دیگری از جمله اشتغال ،ازدواج و نگرش جامعه نسبت به بیماران مبتلا به دردهای مزمن، ممکن است کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهند، متغیرها را کنترل کنند.4-این پژوهش در سطح بیمارستانهای شهر تهران انجام گرفته لذا پیشنهاد می شود پژوهشهایی در سطح بیمارستانهای مناطق دیگر انجام گیرد .5-متغیرهایی همچون میزان خودکارآمدی، حمایتهای اجتماعی و سایر عوامل شخصیتی و غیره میتوانند سهم قابل توجهی در پیش بینی کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن داشته باشند، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی این متغیرها مورد پژوهش قرار گیرند.6-در این پژوهش جامعه مورد مطالعه را بیماران مبتلا به دردهای عضلانی – اسکلتی تشکیل داده اند، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی سایرجوامع بیماران مزمن مانند انواع سرطان ها.غیره مورد مطالعه قرار گیرند.

 اوزون درمانی | ازن درمانی | ازن تراپی | ازن درمانی

  لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

 

مطالب اوزون تراپی

مطالب پزشکی

مطالب اوزون درمانی