ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

اوزون تراپی

توصیف ابزارها

1-5-3) پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون

           مقياس تاب آوري كانر  ديويدسون(2003) يك ابزار 25 سؤالي است، كه سازة تاب آوري را در اندازه هاي پنج درجه اي ليكرت از صفر تا چهار مقیاس تاب آوری ( هرگز ، به ندرت ، گاهی اوقات ، همیشه ) ميسنجد. حداقل نمرة تاب آوري آزمودني در اين مقياس صفر و حداكثر نمرة وي صد است . میانگین نمره 50 است، نمره کمتر از 50 نشانه تاب آوری کمتر و نمره بیشتر از 50  نشانه ی تاب آوری بیشتر است.

2-5-3) روایی و اعتبار پرسشنامه کانر و دیود سون

سیامکی،جوکار و صحرا گرد (1386) اعتبار این مقیاس را بوسیله ی ضریب آلفا 87/0 گزارش کرده اند هم چنين نتايج آزمون تحليل عامل اين مقياس نيز بيانگر وجود يك عامل عمومي در مقياس بود . مقدار ضريب KMO براي اين تحليل برابر با 89/0 بود و مقدار آزمون كرويت بارتلت برابر با 64/6 بود . اين عامل6/26% از واريانس كل مقياس را تعيين مي كند.

ردید.

 

اوزون درمانی | ازن درمانی | ازن تراپی | ازن درمانی

  لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

 

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی