ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

بحث

تحقیقات کنونی نشان داد که استفاده ازن پس از H2O2 با هیچ حساسیتی دندان همراه نبود و این در یک مطالعه اخیر مطابقت داشت. سفید کردن با استفاده از 38٪ H2O2 و پس از آن، ازن موجب اثرات قابل مقایسه با سفید شدن با ازن و سپس 38٪ H2O2 می شود. علاوه بر این، سفید کردن با ازن و H2O2 (در هر برنامه کاربردی) تنها در مقایسه با H2O2 برتر است. در نتیجه، فرضیه صفر این مطالعه (گمانه زده می شود که هیچ تغییری در کارایی بین سه روش سفید کننده دیده نمی شود) رد شد.در این مطالعه، ارزیابی سایه از طریق ضبط سایه از یک فاصله ثابت در محدوده روز در همان تنظیمات بالینی برای همه شرکت کنندگان استاندارد شد و نتایج به اندازه کافی قابل تجدید پذیر بود. از دستگاه healOzone برای تهیه ازن (یا هوا در گروه کنترل) استفاده می شود زیرا نشان داده شده است که آن را ایمن است، زیرا سیستم آزاد کردن اوزون می تواند به طور موثر مهر و موم قبل از لوازم ozone17،31.

با توجه به رنگ پایه، اغلب دندان ها دارای سایه های تاریک بودند و بیشتر بیماران بیشتر از یک سایه با دندان های قدامی خود داشتند (حتی پس از یک پروفیلاکس کامل). در آزمایش حاضر، رنگ های اصلی به صورت اعداد با توجه به ترتیب سایه های Vita از سایه های سبک تر تا تیره تر (از B1 تا C4) مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد 16 تا 1 به سایه ها داده شد (B1 = 16، A1 = 15 to C4 = 1)، با توجه به ترتیب آنها در ترکیب Vita shade28. پس از ارزیابی چند درجه ای که دندان های مربوطه بر روی تنظیم آرایش ویتا پس از سفید کردن انجام شد، تجزیه و تحلیل انجام شد. این مطابق با تحقیقات قبلی با استفاده از ارزیابی سایه های کامپیوتری بود .28،32.

روش های سفید کننده در محیط های بالینی انجام می شود. سفید کردن با استفاده از پراکسید هیدروژن به عنوان یک کنترل استفاده شد. این یک زیرگروه کنترل دیگر نیست (یعنی هوا پس از سفید کردن)، از آنجایی که آن دو در نظر نگرفتن به عملکرد بالینی نبود. ژل سفید کننده مورد استفاده برای درمان دیسكرومی دندان (BMS White 38٪؛ BMS Dental) شامل 38٪ پراكسید هیدروژن بود و به همین ترتیب با سایر ژل هاي سفید كننده داخلی كه در سراسر جهان عرضه می شد، قابل مقایسه بود. شناخته شده است که H2O2 می تواند به علت انتشار پروتون ها (H +) سبب ایجاد اتیل مینا شود، بنابراین منافذ های منفی 26 را می سازد.

از نتایج کنونی به نظر می رسد روشن است که ازن و H2O2 با موفقیت در کنسرت برای افزایش سایه دندان. ازن ارائه کننده سوپراکسید (O) است و می تواند در هنگام ترکیب با پراکسید ها، رادیکال های هیدروکسیل اضافی (OH) را به همراه داشته باشد؛ این نشان می دهد توانایی های سفید تر موثر است. علاوه بر این، ازن به عنوان یکی از قوی ترین اکسیدان ها (پس از فلورین و persulfate) طبقه بندی می شود. علاوه بر این، اقدامات ضد سفید کننده دندان های ترکیبی از پراکسید های ترکیبی و ازن (یک فرایند به نام پراکسون شدن) مطابق با اقدامات اکسایش برتر در مناطق غیر دندانپزشکی گزارش می شود 33،34. چنین فرآیندهای اکسیداتیو پیشرفته گزارش شده است که ترویج تخریب اکسیداتیو اندوتوکسین ها (ناشی از تولید ناگهانی یک عامل اکسید کننده قوی تر مانند رادیکال های هیدروکسیل) 33.35 می شود، بنابراین باعث کاهش القای پروتئین های سیگنالینگ سلولی درگیر در التهاب (یعنی نكروز تومور عوامل α) و کاهش فعالیت های التهابی 1، 20، 35.

ادراک درد با استفاده از مقیاس های آنالوگ بصری (VAS) اندازه گیری شد. این ابزار ارزشمند به طور کلی پذیرفته شده است و به طور گسترده ای برای ارزیابی حس درد (یا ویژگی های خاص یا نگرش) مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه، نمرات درد VAS به عنوان مستند شده توسط شرکت کنندگان به طور قابل توجهی در هر دو گروه ازن / H2O2 و تنها H2O2 افزایش یافته است. با توجه به این مشاهدات، تجزیه و تحلیل قدرت پسا-hoc نشان داد که تحقیق حاضر قدرت کافی برای برآوردن نیاز آماری سطح قدرت حداقل 0.8 دارد.

حساسیت سفید کننده عوارض ناشی از سفید شدن دندان است. با این حال، این واکنش نامطلوب تاکنون شناخته نشده است 22. شناخته شده است که سفید کردن با پراکسید هیدروژن با غلظت بالا منجر به افزایش واسطه واسطه های التهابی مانند ماده P36 می شود که به نوبه خود با انواع مختلفی از سلول ها ارتباط برقرار می کند و در نتیجه باعث آزاد شدن واسطه های التهابی مانند پروستاگلاندین ها و سیکلوکسی اژیناهای 37 می شود که هر دو یک نقش شناخته شده در ایجاد انگیزه های ناخوشایندی برای درک درد. در نتیجه، هر دو افزایش همراه با نفوذ پذیری عروق و افزایش فشار بافت باعث درد می شود و این پاسخ التهابی موضعی پالپ دندان ممکن است شدید 38. 39 باشد.

در مقابل، یافته های این مطالعه نشان داد که حساسیت سفید کننده با شرکت کنندگان گروه H2O2 / اوزون مشاهده نشد. این مشاهدات ممکن است به خواص ضددرد شناخته شده ozone20،19،40 نسبت داده شود. به نظر می رسد که ازن به طور موضعی اعمال می شود.

ازن درمانی | اوزون درمانی | اوزن درمانی

ازن تراپی | اوزون تراپی | اوزن تراپی

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

منبع : وب سایت خارجی

{KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی