ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

دیسک کمر

اخیرا ، پوپاندوپولو و برینا نشان دادند که با استفاده از ترکیبی از اوزن و سلول های ریشه ای ، گرایش دیسک را افزایش می دهد . در این جا این نکته ضروری است که برای تعریف آناتومی مهره های دیسک کمر و رابطه اش با استخوان های مهره ی خود (قشر اسفنجی استخوان و صفحات غضروفی) ؛ دیسک : حلقه ی بافت غضروفی (فیبرولاستیک در ناحیه ی محیطی) ؛ غضروف در داخل ؛ این حلقه متشکل از صفحه ی متحدالمرکز بافت الیافی است . رگ های عروقی دیسک نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است توسط رگ های خونی که ورود و خروج دیسک از طریق منافذی در منطقه ی مرکزی

ازن درمانی| درمان دیسک کمر در |مطب به آذین

صفحه ی غضروفی فراهم شده است . این رگ های خونی به تدریج در طول سه دهه ی اول زندگی لاغری ، و متعاقبا عروق توسط کانال لنفاوی و گردش خون مایع برون سلولی فراهم شده است .

آناتومی دیسک بیمار به صورت زیر مشخص شده است :

توصیف کاهش داده شده ی مرز بین قسمت بیرونی nucleo polposo و فضای بین دو مهره ی درونی روند از دست دادن کشش الیافی فضای بین دو مهرهآسیب محیطی متحدالمرکز آغاز شده از اطراف فضای بین دو مهرهافزایش در اندازه ، گسترش و پیشرفت آسیب های پرتویی (مانند اثر دومینویی) هر دو به سمت اطراف و به سمت مرکز فضای بین دو مهره سوق پیدا می کند (مربوط به ناحیه ی عقبی دیسکر می باشد)لاغری رگ های خونی صفحات مرکزی دیسک

تکنیک ها :

-درون دیسکی

-ستون فقرات

-همجوشی انتقال خون خودکار کوچک و بزرگ

روش نفوذ پاراورتبرال دیسک که ما به صورت زیر استفاده می کنیم (شامل راهنمای سونوگرافی ) .

2 دوز 10 میلی لیتر ، در یک سمت جهت درمان با یک سرنگ و سوزن G27مقدار مصرف : 14-12 میکروگرم / میلی لیتر اوزن

روش نفوذی :

نفوذ از طرف مقابل در صورت لزومبه فاصله ی یک هفته تا 10 روز ما بین جلسات فردی·14-12 جلسه در کل.

روش نفوذی :

5-4 سانتی متر از خط آپوفیس خار مانند

-سوزن در جهت لبه ی داخلی

-انتشار تدریجی مخلوط گازی (به علت درد از انبساط گاز ها) .

 

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

مطالب اوزون تراپی

مطالب پزشکی

مطالب اوزون درمانی