ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﮐﺎﺭﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻭﻻ‌ً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻤﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ پاها استفاده کنید.

کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی