ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

غیر فعال کردن قارچ های مرتبط با دانه جو ازن با گاز {ازن تراپی}


استفاده ازن گازی
{ازن تراپی} به عنوان یک قارچ کش برای حفظ جو خوابیده مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات پارامترهای عملیاتی زیر بر کارایی آنزیم قارچ کش ازن {ازون تراپی} مورد بررسی قرار گرفت: 1) دوز ازن، 2) زمان بارندگی، 3) فعالیت آب جو و 4) دما جو. اثر استنشاقی بر جوانه زنی جو نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ازن در غیر فعال کردن قارچ های مرتبط با جو بسیار موثر بود صرف نظر از اینکه قارچ ها در فرم اسپور یا میسلی بودند. با این حال، میسلیوم نسبت به ازن کمتر مقاوم بود. با 5 دقيقه ازون شدن، 96 درصد از فعاليت براي اسپور ها و همچنين براي مخلوط اسپور و مقدار کمي از ميسليوم با استفاده از مقادير 0.16 و 10 ميلي گرم ازن / (گرم جو) x min به دست آمد. علاوه بر این، برای مخازن نگهداری سیلیکا، غیر فعال کردن قارچ ها زمانی ادامه می یابد که گاز حاوی ازن در داخل سیلو ها پس از عرضه پسزمینه اوزون نگهداری می شود. نتايج آزمايش نشان داد که افزايش فعاليت آب و دما جو، باعث افزايش اثرات قارچ کشي ازن مي شود. {اوزون تراپی}نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که فرآیندهای غیر فعال سازی می تواند به راحتی تحت نظارت ازن از خروج از راکتور به جای انجام معاینه میکروبی زمان مصرف شود. این یافته ها باعث می شود کاربرد ازن در حفظ دانه های غلات آسان تر، ساده تر و عملا قابل اجرا باشد. نتایج تجربی نشان داد که هرچند ازنونیتی بالاتر از قدرت خاص می تواند باعث جوانه زدن جوانه زنی شود، غیر فعال سازی قارچ ها با استحکام استوانه ای به مراتب کمتر از نقطه بحرانی است.

گاز ازن | ازون تراپی | اوزون تراپی | ازن تراپی

نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که فرآیندهای غیر فعال سازی می تواند به راحتی تحت نظارت ازن از خروج از راکتور به جای انجام معاینه میکروبی زمان مصرف شود. این یافته ها باعث می شود کاربرد ازن در حفظ دانه های غلات آسان تر، ساده تر و عملا قابل اجرا باشد. نتایج تجربی نشان داد که هرچند ازنونیتی بالاتر از قدرت خاص می تواند باعث جوانه زدن جوانه زنی شود، غیر فعال سازی قارچ ها با استحکام استوانه ای به مراتب کمتر از نقطه بحرانی است.

ازن درمانی | اوزون درمانی | اوزن درمانی

ازن تراپی | اوزون تراپی | اوزن تراپی

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

منبع : وب سایت خارجی

{KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب پزشکی

مطالب اوزون درمانی