اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : مفصل زانو - اوزون تراپی ساعت برنامه : 7:45 صبح روز برنامه :  10 / 10 / 97 شبکه : یکم سیما برنامه : صبح به خیر ایران کلیپ برنامه پخش شده   آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : درمان نو و جدید برای درد های مفاصل - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:30 روز برنامه :  27 / 02 / 98 شبکه : سوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : بیماری های شایع شانه - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:45 روز برنامه :  17 / 10 / 97 شبکه : دوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : آسیب های ورزشی شانه و علل در شانه در بزرگسالان - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:30 روز برنامه :  09/ 04 / 98 شبکه : دوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : روش های نوین درمان آرتروز زانو - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:30 روز برنامه :  08 / 11 / 97 شبکه : دوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه :آرتروز زانو - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:00 روز برنامه :  07/ 05 / 98 شبکه : سوم سیما برنامه : طبیب     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه : ازن درمانی در درمان بیمارهای استخوان و مفاصل + درمان جراحی پارگی ACL زانو - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:30 روز برنامه :  09 / 02 / 98 شبکه : دوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت       آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398
اطلاعیه حضور دکتر محمد علی جلیلی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع تمام بیماران کلینیک درد به آذین و کلیه عزیزانی که در مورد درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي  می خواهند اطلاعات تخصصی کسب کنند و یا اینکه در این مورد مشکل دارند می توانند صحبت های آقای دکتر جلیلی رو در برنامه های تلوزیون تماشا کنند . اگر شما عزیزان نیاز دارید به وسیله یک متخصص جهت درمان درد ویزیت شوید و علل درد در این ناحیه و درمان آن اقدام نمایید با کلینیک به آذین در فرمانیه (اندرزگو) تهران در ارتباط باشید . موضوع برنامه :بیماری های زانو و شانه  - اوزون تراپی ساعت برنامه : 11:00 روز برنامه :  07/ 05 / 98 شبکه : سوم سیما برنامه : یک فنجان سلامت     آرشیو دیگر برنامه ها : برنامه مورخه 97/10/10 شبکه اول سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/10/17 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 97/11/08 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/02/27 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/04/09 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/05/07 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398 برنامه مورخه 98/07/20 شبکه دوم سیما 12 آبان 1398