• تماس با ما: 02122398401
  • ایمیل به ما: info@behazinclinic.com
  • ساعت کاری: 08:00 تا 18:00

ﻟﯿﺰﺭ موهای زائد

بادی جت

لیزر موهای زاید

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻟﯿﺰﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺣﺪﻭﺩﺍ 70 ﺗﺎ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺪﻭﺩ 20 ﺗﺎ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﻧﺎﺯﮎ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﯿﺰﺭ، ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﻗﻊ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻟﯿﺰﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ، ﺑﺮﺍﻕ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻟﯿﺰﺭ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻟﯿﺰﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ 11 ﺗﺎ 72 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

بادی جت

 

ادامه مطلب

بادی جت

تماس با ما

کلینیک - 02122398401

 موبایل - 09912802094


Location

ایران

تهران، اندرزگو

بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)


به ما ایمیل بفرستید

info@behazinclinic.com

info@behazinclinic.com


درباره ما

کلینیک به آذین

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

 

شبکه های اجتماعی

آدرس ما

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

مسیر یابی با Google مسیر یابی با Waze

01 84 39 22 021

instagram telegram

مشاوره پزشکی