یک دقیقه حرکات ورزشی مناسب برای باسن

 

برای نتیجه گیری بهتر حرکات را 2 تا 3 بار در روز تمرین ها را تکرار کنید

 

 

لینک دانلود