• تماس با ما: 02122398401
  • ایمیل به ما: info@behazinclinic.com
  • ساعت کاری: 08:00 تا 18:00

اوزون تراپی | ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ

ﺩﺭ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ، ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻦ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﻼ‌ﻣﺖ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭻ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺎﻥ 50 ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ‌ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ 65 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 65 ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با ما

کلینیک - 02122398401

 موبایل - 09912802094


Location

ایران

تهران، اندرزگو

بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)


به ما ایمیل بفرستید

info@behazinclinic.com

info@behazinclinic.com


درباره ما

کلینیک به آذین

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

 

شبکه های اجتماعی

آدرس ما

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

مسیر یابی با Google مسیر یابی با Waze

01 84 39 22 021

instagram telegram

مشاوره پزشکی