تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | مكانيزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌هاي‌ ستون‌ فقرات‌

 مكانيزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌هاي‌ ستون‌ فقرات‌

 گرچه‌ رويه‌هاي‌ مفصلي‌ مقداري‌ از بار فشاري‌ را انتقال‌ مي‌دهند، اما تنة‌ مهره‌ سهم‌ عمده‌اي‌ را در انتقال‌ بار بعهده‌ دارد. اين‌ بار از طريق‌ صفحات‌ انتهائي‌ تحتاني‌ از دو طريق‌ منتقل‌ مي‌شود:

 1- پوستة‌ كورتيكال‌

 2- هستة‌ اسفنجي‌

 سهم‌ نسبي‌ اين‌ دو بخش‌ در انتقال‌ بار متفاوت‌ بوده‌ و در نتايج‌ تحقيقات‌ محققان‌ بطور متفاوت‌ ارائه‌ گرديده‌اند. نتايج‌ يكي‌ از مطالعات‌ بيانگر اينست‌ كه‌ سهم‌ انتقال‌ بار پوستة‌ كورتيكال‌ بيشتر از استخوان‌ اسفنجي‌ مي‌باشد و در تحقيقات‌ ديگر عنوان‌ گرديده‌ كه‌ ديوارة‌ جارجي‌ يك‌ مهره‌ با توجه‌ به‌ ضخامت‌ اندك‌ آن‌ تنها سهم‌ كمي‌ در انتقال‌ بار دارد.

 

 نيروهاي‌ وارد بر ايمپلنتهاي‌ ستون‌ فقرات‌

 به‌ طور كلي‌ ايمپلنتهاي‌ مورد مصرف‌ در درمان‌ نارسائي‌ها و جراحات‌ ستون‌ فقرات‌، در دوره‌ درمان‌ بارگذاري‌هاي‌ زير را متحمل‌ مي‌شوند:

 الف‌) بارهاي‌ استاتيكي‌  (Static Loads) : ناشي‌ از وزن‌ ساختار ستون‌ فقرات‌ و اندام‌ فوقاني‌ و  Trunk .

 ب‌) بارهاي‌ كاري‌  (Working Loads) : در اثر حركت‌ فرد و بار برداري‌ احتمالي‌ در وضعيتهاي‌ مختلف‌.

 ج‌) بارهاي‌ ارتعاشي‌  (Vibratory Loads) : با فركانس‌ و دامنه‌ كم‌ در اثر عمل‌ تنفس‌.

 د) بارهاي‌ اتفاقي‌  (Accidental Loads)B  اعمال‌ نيروهاي‌ اتفاقي‌ و شوكي‌

 اعمال‌ بارهاي‌ تكراري‌ و بعبارتي‌ سيكلي‌ و تنشهاي‌ سيكلي‌ مي‌تواند در اين‌ ايمپلنتها به‌ ايجاد عيوب‌ ريز ساختار منجر شود. اين‌ عيوب‌ با ادامه‌ سيكلهاي‌ بارگذاري‌ جمع‌ شده‌ و مي‌تواند در حد ترك‌ و يا ديگر عيوب‌ گسترش‌ يابند كه‌ نهايتاً به‌ گسيختگي‌ و يا شكست‌ خستگي‌ ايمپلنت‌ موردنظر مي‌انجامد.

 از طرفي‌ در ستون‌ فقرات‌ اينسترومنته‌ شده‌، با گذشت‌ زمان‌ مهره‌ معيوب‌ التيام‌ يافته‌ (و يا در صورت‌ اعمال‌ گرافت‌ استخواني‌ همجوشي‌ رخ‌ داده‌) و استخوان‌ رو به‌ بهبودي‌ رفته‌ و ميزان‌ بار حمل‌ شده‌ از سوي‌ ستون‌ فقرات‌ افزايش‌ مي‌يابد و به‌ همين‌ نسبت‌ بار كمتري‌ به‌ ايمپلنت‌ وارد مي‌شود. در حقيقت‌ با گذشت‌ زمان‌ مسابقه‌اي‌ ميان‌ خستگي‌ ايمپلنت‌ و همجوشي‌ استخوان‌  (Bone Fusion)  وجود دارد.

 امروزه‌ پس‌ از طراحي‌ و ساخت‌ يك‌ ثابت‌ كننده‌ ستون‌ مهره‌اي‌ از نوع‌ داخلي‌ (Internal) ، توان‌ بيومكانيكي‌ وسيله‌ در برقراري‌ پايداري‌ ستون‌ مهره‌ آسيب‌ ديده‌ مطالعه‌ مي‌گردد. ارزيابي‌ توان‌ بيومكانيكي‌ يك‌ وسيله‌ در شرايط‌ واقعي‌ فيزيولوژيكي‌  (In - Vivo)  تحت‌ شرايط‌ بارگذاري‌ بسيار نزديك‌ به‌ شرايط‌ واقعي‌ بدن‌ و حركات‌ بدن‌ مستلزم‌ مطالعات‌ طولاني‌ و صرف‌ هزينه‌هاي‌ فراوان‌ مي‌باشد. بدين‌ لحاظ‌ امروزه‌ محققين‌ بمنظور ارزيابي‌ توان‌ بيومكانيكي‌ وسائل‌ تثبيت‌ كننده‌ از روشهاي‌ شبيه‌ سازي‌ استفاده‌ مي‌كنند.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک