تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | ليگامنت‌ها (Ligaments)

 ليگامنت‌ها  (Ligaments) :

 ليگامنتها باندهاي‌ فيبروزي‌ هستند كه‌ موجب‌ افزايش‌ قدرت‌ مفاصل‌ مهره‌اي‌ شده‌ و از بين‌ هر مهره‌ در امتداد ستون‌ فقرات‌ عبور كرده‌ و وظيفة‌ آن‌ محدود كردن‌ حركات‌ اضافي‌ مفصل‌ مي‌باشد.

 ليگامنتهاي‌ ستون‌ فقرات‌ عبارتند از:

 1- ليگامنت‌ طولي‌ قدامي‌  (Anterior Longitudinal Ligament)

 2- ليگامنت‌ طولي‌ خلفي‌  (Posterior Longitudinal Ligament)

 3- ليگامنت‌ كپسولي‌  (Capsular Ligament)

 4- ليگامنت‌ عرضي‌  (Transverse Ligament)

 5- ليگامنت‌ فلاوم‌  (Flvum Ligament)

 6- ليگامنت‌ بين‌ زائدة‌ خاري‌  (Interspinous Ligament)

 7- ليگامنت‌ روي‌ زائده‌ خاري‌  (Supraspinous Ligament)

 ليگامنتهاي‌ طولي‌ قدامي‌ و خلفي‌ وديسك‌ بين‌ آنها المانهاي‌ قدامي‌ و بقية‌ ليگامنتها المانهاي‌ خلفي‌ ناميده‌ مي‌شود. قوي‌ترين‌ ليگامنتها، ليگامنت‌ طولي‌ قدامي‌ و ليگامنت‌ كپسولي‌ هستند ولي‌ ليگامنت‌ طولي‌ خلفي‌ به‌ علت‌ نزديكي‌ به‌ نخاع‌ از اهميت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌ واگر به‌ سمت‌ خلف‌ مهره‌ حركت‌ كند و باعث‌ شود كه‌ خون‌ به‌ سيستم‌ عصبي‌ نرسد، بعد از شش‌ ساعت‌ سيستم‌ عصبي‌ از كار مي‌افتد.

 

 بيومكانيك‌ مهره‌  Biomechanics of Vertebral

 ستون‌ فقرات‌ داراي‌ يك‌ ساختار مكانيكي‌ است‌. مهره‌ها به‌ صورت‌ يك‌ حالت‌ كنترل‌ شده‌ و متعادل‌ در يك‌ سيستم‌ پيچيده‌ از مفاصل‌، ليگامنتها و زائده‌ به‌ يكديگر متصل‌ مي‌باشند. اين‌ ساختار بلند، استوانه‌اي‌ شكل‌، ليگامنتي‌ و استخواني‌ بوسيلة‌ قفسة‌ سينه‌ بطور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ محكم‌ شده‌ است‌. گرچه‌ ستون‌ فقرات‌ داراي‌ پايداري‌ ذاتي‌ ليگامنتي‌ مي‌باشد اما بخش‌ عمدة‌ پايداري‌ مكانيكي‌ آن‌ بدليل‌ ساختارهاي‌ ديناميكي‌ خيلي‌ وسيع‌ عصبي‌ - عضلاني‌ و يك‌ سيستم‌ كنترلي‌ است‌. ساختار ستون‌ فقرات‌ بگونه‌اي‌ طراحي‌ شده‌ است‌ كه‌ از نخاع‌ كه‌ در مركزش‌ قرار دارد به‌ خوبي‌ حمايت‌ مي‌كند.

 ستون‌ فقرات‌ داراي‌ حداقل‌ سه‌ عملكرد بيومكانيكي‌ زير مي‌باشد:

 1- انتقال‌ وزن‌ و ممانهاي‌ خمشي‌ سر و تنه‌ به‌ لگن‌

 2- اجازة‌ حركت‌ فيزيولوژيكي‌ بين‌ اين‌ سه‌ بخش‌ بدن‌

 3- حمايت‌ از نخاع‌ ظريف‌ و حساس‌ در برابر نيروهاي‌ مخرب‌ پتانسيلي‌ يا حركات‌ توليد شده‌ در اثر ضربه‌، كه‌ اين‌ مهمترين‌ عملكرد مي‌باشد. طول‌ ستون‌ مهره‌ بطور متوسط‌ در مردان‌ 70 سانتيمتر و در زنان‌ 60 سانتيمتر مي‌باشد. در حال‌ ايستاده‌ بعلت‌ انحناهاي‌ ستون‌ فقرات‌ حدود 2 سانتيمتر از طول‌ آن‌ كم‌ مي‌شود. در افراد مسن‌ از طول‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ علل‌ كم‌ شدن‌ ارتفاع‌ ديسك‌هاي‌ بين‌ مهره‌اي‌ و تشديد انحناهاي‌ ستون‌ فقرات‌، ارتفاع‌ ستون‌ مهره‌ به‌ ميزان‌ بيشتري‌ كمتر مي‌شود. حداكثر وزني‌ كه‌ يك‌ ستون‌ مهره‌ مي‌تواند بدون‌ خرد شدن‌ تحمل‌ كند، 355 كيلوگرم‌ و حداكثر كششي‌ كه‌ مي‌تواند تحمل‌ كند بدون‌ آنكه‌ مهره‌ها از هم‌ جدا شوند 152 كيلوگرم‌ مي‌باشد.

 ضعيف‌ترين‌ قسمت‌ يك‌ ستون‌ مهره‌ ناحيه‌ گردن‌ است‌ كه‌ كمترين‌ وزن‌ بدن‌ را تحمل‌ مي‌كند. صدمات‌، بيشتر بر روي‌ ستون‌ مهره‌ در نقاطي‌ اتفاِ مي‌افتد كه‌:

 1- يك‌ قسمت‌ نسبتاً ثابت‌ ناحيه‌ ستون‌ مهره‌اي‌ به‌ يك‌ قسمت‌ نسبتاً متحرك‌ مي‌پيوندد مانند نحية‌ سينه‌اي‌ - كمري‌.

 2- جايي‌ كه‌ نيرو به‌ طريقة‌ اهرمي‌ اثر مي‌گذارد، مانند زائدة‌  Dens  و ديسك‌ بين‌ مهره‌اي‌

 3- جائيكه‌ نيرو بطور مستقيم‌ اثر كند، مانند دنبالچه‌.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک