تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | تست‌ مقاومت‌ فشاري‌ ديسك‌ بين‌ مهره‌اي‌

 تست‌ مقاومت‌ فشاري‌ ديسك‌ بين‌ مهره‌اي‌

 تست‌ فشار عمومي‌ترين‌ تست‌ مكانيكي‌ براي‌ مطالعة‌ ديسك‌ مي‌باشد چرا كه‌ ديسك‌ جز اصلي‌ انتقال‌ فشار ستون‌ فقرات‌ است‌. آزمايش‌هاي‌ زيادي‌ براي‌ تعيين‌ خواص‌ فشاري‌ ديسك‌ انجام‌ شده‌ است‌. يك‌ نمونه‌ آزمايش‌ با يك‌ ساختار شامل‌ يك‌ ديسك‌ كمري‌ با ليگامنتهاي‌ طولي‌ قدامي‌ و خلفي‌ سالم‌ يك‌ ضخامت‌ نازك‌ استخوان‌ در هر طرف‌ آن‌ مي‌باشد. نمونه‌ در يك‌ دستگاه‌ تست‌ فشار قرار داده‌ مي‌شود. اين‌ دستگاه‌ قادر است‌ كه‌ بار فشاري‌ كنترل‌ شده‌اي‌ را اعمال‌ نمايد. بار اعمال‌ شده‌ به‌ نمونه‌ و تغيير شكل‌ بوجود آمده‌ در آن‌ به‌ طور پيوسته‌ ثبت‌ مي‌شود. منحني‌ بار - جابجايي‌ از نوع‌ سيگموئيد است‌ كه‌ در ابتدا داراي‌ تقعري‌ به‌ طرف‌ محور بار دارد و سپس‌ درفاز نهايي‌ درست‌ قبل‌ از شكست‌ بوسيلة‌ يك‌ خط‌ مستقيم‌ و يك‌ تحدب‌ به‌ طور محور بار دنبال‌ مي‌شود. چنين‌ نموداري‌ بر اين‌ دلالت‌ دارد كه‌ ديسك‌ در بارگذاريهاي‌ پايين‌ مقاومت‌ خيلي‌ كمي‌ را مهيا مي‌كند اما وقتي‌ بارگذاري‌ افزايش‌ مي‌يابد ديسك‌ سفت‌تر مي‌شود. بنابراين‌ ديسك‌ در بارگذاريهاي‌ پايين‌ انعطاف‌پذيري‌ و در بارگذاريهاي‌ بالا پايداري‌ را از خود بروز مي‌دهد.

  خصوصيات‌ كششي‌ ديسك‌ بين‌ مهره‌اي‌

 به‌ دليل‌ چرخش‌ حول‌ محورهاي‌ آني‌، برخي‌ از قسمتهاي‌ ديسك‌ هميشه‌ در معرض‌ تنشهاي‌ كششي‌ - محوري‌ در طي‌ اين‌ فعاليتها قرار مي‌گيرند. چرخش‌ محوري‌ ستون‌ فقرات‌ همچنين‌ تنش‌ كششي‌ توليد مي‌كند كه‌ زاويه‌ 45 درجه‌ نسبت‌ به‌ محور ستون‌ فقرات‌ ايجاد مي‌شود. بارگذاري‌ فشاري‌ نيز تنش‌هاي‌ كششي‌ توليد مي‌كند. نتايج‌ آزمايش‌هاي‌ سختي‌ و همچنين‌ مقاومت‌ به‌ طور واضح‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ ديسك‌ يك‌ ساختار كاملاً غير همسانگرد  (Anisotropic)  است‌. اين‌ ساختار به‌ خصوص‌، براي‌ مقاومت‌ در برابر انواع‌ معين‌ از بارگذاري‌ها، با حداكثر كارآيي‌، بهينه‌ شده‌ است‌. در مطالعاتي‌ كه‌ بر روي‌ خواص‌ كششي‌ ديسك‌ بعنوان‌ يك‌ ساختار، بوسيلة‌ ماركف‌ انجام‌ شد، آنها دريافتند كه‌ ديسك‌ در كشش‌ نسبت‌ به‌ فشار ضعيف‌تر است‌.

 

.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک