تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | تاب آوری روندی پویاست

اوزون تراپی

به عبارتی بعضی از مهارتها یی که به افراد کمک می کنند تا تاب آوری خود را افزایش دهند، آموختنی هستند. داشتن هدف در زندگی و اعتماد به نفس از عوامل اصلی تاب آوری است.کانر و دیویدسون (2003) بر این عقیده است که از آنجا که تاب آوری به عنوان معیاری برای مقابله با استرس قلمداد می شود، می تواند هدف مهمی در مداخله های روانشناختی و روان درمانی باشد.کاظمی( 1383) پنج خصوصیت مهم را برای تاب آوری بر شمرده است:

  • تاب آوری روندی پویاست نه وضعیتی ثابت
  • تاب آوری موقعیتی است. یعنی رفتاری ممکن است در موقعیتی سازگارانه و در موقعیتی دیگر ناسازگارانه باشد.
  • تاب آوری محصول تعامل ویژگی های شخصیتی ذاتی با فاکتورهای محیطی است.
  • تاب آوری در موقعیت هایی که چندین عامل خطر وجود دارد، پیچیده تر است.
  • تاب آوری می تواند آموختنی باشد.

کامپل (2006) با تحقیقاتی که بر روی افراد و شخصیت های متفاوت در زمینه تاب آوری آنها شرایط سخت و تنش زا داشته اند درباره ی خصوصیات تاب آوری به سه نکته مهم اشاره می کنند.

  • تاب آوری فقط داشتن فهرستی از ویژگی ها نیست.یک فرآیند است که در زندگی واقعی تاب آفرینی نام دارد.
  • همه انسانها دارای توانایی ذاتی برای تاب آوری هستند.اما رفتار تاب آورانه رفتاری اکتسابی و یادگیرانه است.
  • برخی از ویژگی های تاب آوری درونی است و انسان آن را دارد یا می تواند به دست بیاورد. اما بعضی دیگر فقط با پرورش آنان در محیطی تاب آفرین ( مانند خانه، مدرسه و اجتماع) به دست می آید.

 

 

 

  لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک