تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | برای جلوگیری از کمردرد

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﮐﺎﺭﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻭﻻ‌ً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻤﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻤﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ پاها استفاده کنید.

 

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک