تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی |مکانیسم عمل| ازون تراپی| ازن تراپی

مکانیسم عمل

غیرفعال کردن باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مخمرها و پروتوزوها: درمان با رادیوتراپی از طریق اکسیداسیون فسفولیپید ها و لیپوپروتئین ها، یکپارچگی پوشش سلولی باکتری را مختل می کند. در قارچ ها، O3 در برخی مراحل رشد سلول را مهار می کند. با ویروس ها، O3 آسیب کپسید ویروسی و خلاص شدن از چرخه تولید مثل با اختلال در تماس با ویروس به سلول با پراکسیداسیون. پوشش های آنزیمی ضعیف روی سلول هایی که باعث آسیب پذیر شدن آنها به حمله ویروس ها می شود، باعث می شود که آنها به اکسیداسیون و از بین بردن سلول های بدن آسیب برسانند و سپس آنها را با سلول های سالم جایگزین می کند.تحریک متابولیسم اکسیژن: ازون درمان باعث افزایش میزان گلیکولیز خون قرمز خون می شود. این منجر به تحریک 2،3-دی فسفل گالسرات می شود که منجر به افزایش مقدار اکسیژن آزاد شده به بافت ها می شود. اوزون از طریق افزایش کربوکسیل اکسیداتیو پریووات، باعث افزایش تولید ATP می شود. همچنین باعث کاهش قابل توجهی در NADH می شود و به سیتوکروم C اکسید می شود. تحریک تولید آنزیم هایی که به عنوان دارنده های رادیکال آزاد و محافظ های دیواره سلولی عمل می کنند: گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز وجود دارد. تولید پروستاسیلین، یک وازودیلاتور نیز توسط O3 القا می شود

 

گاز ازن | ازون تراپی | اوزون تراپی | ازن تراپی


فعال سازی سیستم ایمنی بدن: ازن در غلظت بین 30 و 55 میکروگرم در cc باعث افزایش تولید اینترفرون و بزرگترین تولید فاکتور نکروز تومور و اینترلوکین-2 می شود. تولید اینترلوکین-2 یک آبشار کامل از واکنش های ایمونولوژیک بعدی را راه اندازی می کند. مکانیسم اثر O3 بر روی ریه انسان: قرار گرفتن در معرض هوا باعث کاهش قابل توجهی در ظرفیت حیاتی می شود. این به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش متوسط مقاومت در برابر راه هوایی و مقاومت خاصی در راه هوا می شود، اما تغییر پویا یا استاتیک ریه را تغییر نمی دهد و یا عملکرد چسبنده یا الاستیک. این نیز به طور قابل توجهی فشار حداکثر transpulmonary را کاهش می دهد. و بیشتر باعث افزایش میزان تنفس و کاهش حجم جزر و مدی می شود.

 

ازن درمانی | اوزون درمانی | اوزن درمانی

ازن تراپی | اوزون تراپی | اوزن تراپی

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

منبع : وب سایت خارجی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک