تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی,درمان دیسک کمر, فيوژن‌ قدامي‌ ستون‌ فقرات‌

 فيوژن‌ قدامي‌ ستون‌ فقرات‌

 بيشترين‌ وقت‌ را بايد در مورد انتخاب‌ محل‌ مشخص‌ براي‌ جاگذاري‌ گرافت‌ استخواني‌ مخصواً در صفحه‌  Sagiral  صرف‌ كرد، محل‌ گرافت‌ استخواني‌ قدامي‌ اثر مهمي‌ در راندمان‌ بيومكانيكي‌ سازه‌ مي‌گذارد. عموماً براي‌ بهينه‌ كردن‌ توانايي‌ مقاومت‌ در برابر بارگذاري‌ محوري‌ و ساپورت‌ بدنه‌، محل‌ بهينه‌ براي‌ جاگذاري‌ گرافت‌ استخواني‌ در صفحة‌ ساجيتال‌ مي‌باشد.

 

 عوالم‌ مؤثر در تسريع‌ فيوژن‌

 بارگذاري‌ محوري‌ باعث‌ تسريع‌ در بهبودي‌ استخوان‌ مي‌شود ونيروهاي‌ برشي‌ باعث‌ تأخير در بهبودي‌ و شكست‌ مي‌شوند. اين‌ وضعيت‌، شكست‌ فيوژن‌هاي‌ غير مشترك‌ كه‌ با تكنيك‌ فيوژن‌ خلفي‌ ناحيه‌ كمري‌ انجام‌ شده‌ است‌ را مخصوصاً در ناحية‌ پايين‌ كمر، توضيح‌ و تفسير مي‌كند. عمل‌هاي‌ فيوژن‌ قدامي‌ شامل‌ عمل‌ خلفي‌ مي‌توانند از پديدة‌ متوازي‌الاضلاع‌ شدن‌ سود ببرد. اين‌ پديده‌ از استحكام‌ ذاتي‌ ليگامنت‌ فيبري‌ كه‌ اطراف‌ را به‌ بدنه‌ مهره‌ وصل‌ مي‌كند و يك‌ مهره‌ را به‌ مهره‌ مجاور وصل‌ مي‌كند - كه‌ آنها  Anulus fibrosus  و ليگامنت‌هاي‌ طولي‌ خلفي‌ و قدامي‌ هستند - استفاده‌ مي‌كند. بيماري‌  Spondylolisthesis ، بخاطر اين‌ وضعيت‌ متوازي‌ الاضلاعي‌ شدن‌ ديسك‌ بين‌ دو مهره‌ مجاور بوجود مي‌آيد. اين‌ وضعيت‌ همراه‌ با كشيده‌ شدن‌ ليگامنت‌ فيبري‌ در اطراف‌ بدنه‌ مهره‌ها و كم‌ شدن‌ ارتفاع‌ فضاي‌ داخلي‌ ديسك‌، بمنظور سود بردن‌ از وضعيت‌ سالم‌ ليگامنت‌ فيبري‌، جراح‌ مي‌تواند ستون‌ فقرات‌ را تقسيم‌ كند، در نتيجه‌ تغيير شكل‌ انتقالي‌ در صفحة‌ سجيتال‌ كاهش‌ مي‌يابد. گرافت‌ استخواني‌ را مي‌توان‌ براي‌ نگهداري‌ و حفظ‌ اين‌ نظم‌ در بدنة‌ مهره‌ها مانند  Spacer  استخواني‌ استفاده‌ كرد. ساختمان‌ نامناسب‌ مادگي‌ و جاگذاري‌ گرافت‌ استخواني‌ شايد جزء شايعترين‌ اشتباهاتي‌ است‌ كه‌ باعث‌ واماندگي‌ و شكست‌ گرافت‌ استخواني‌ قدامي‌ مي‌شود. ماده‌گي‌ بايد نسبتاً عميق‌ بريده‌ شود و گرافت‌ استخواني‌ بايد به‌ آرامي‌ در مادگي‌ قرار گيرد، با اين‌ روش‌ از بيرون‌ آمدن‌ گرافت‌ جلوگيري‌ مي‌شود.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک