تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی,درمان دیسک کمر, تاريخچه‌ استفاده‌ از كيج‌

  تاريخچه‌ استفاده‌ از كيج‌

 جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ داستان‌ كيج‌ با اسب‌ها آغاز مي‌شود. چند دهه‌ پيش‌ دكتر بگ‌ باي‌ كه‌ يك‌ جراح‌ ارتوپداز ناحيه‌ اسپوكين‌ واشنگتن‌ بود. اولين‌ كيج‌ را ابداع‌ كرد. اين‌ كيج‌ كه‌ به‌ اسم‌  "Baghy¨s Basket"  خوانده‌ مي‌شد، مورد استفاده‌ عمومي‌ قرار گرفت‌ وقتي‌ كه‌ اسب‌ مشهوري‌ بنام‌ اسكات‌ دچار بيماري‌ سندرم‌ واپلر شد كه‌ باعث‌ ناپايداري‌ جدي‌ در ناحيه‌ گردن‌ اين‌ حيوان‌ گرديد. با كمك‌ يك‌ متخصص‌ دامپزشك‌ در امور اسب‌، دكتر بگ‌ باي‌ استوانة‌ فولادي‌ خود را در ستون‌ فقرات‌ اسكات‌ ايمپلنت‌ گذاري‌ كرد. بعد از قرارگيري‌ مطمئن‌ ايمپلنت‌ در جاي‌ خودش‌، توسط‌ گرافت‌ استخواني‌ كه‌ از خود اسب‌ تهيه‌ شده‌ بود پر شد. گرافت‌ استخواني‌ در داخل‌ و اطراف‌ ايمپلنت‌ رشد كرد و موجب‌ يك‌ فيوژن‌ محكم‌ شد و اسكات‌ را از يك‌ مرگ‌ حتمي‌ نجات‌ داد. بعد از اينكه‌ آقاي‌ بگ‌ باي‌ كار خودش‌ را در يك‌ كلينيك‌ در شمال‌ آمريكا ارائه‌ داد. در جلسة‌ انجمن‌ ستون‌ فقرات‌ در كانادا، در سال‌ 1984 تعدادي‌ از متخصصين‌ از جمله‌ كاچپن‌،  Ray  و ديگران‌ شكل‌هاي‌ ديگران‌ از طرح‌ اولية‌ آقاي‌ بگ‌ باي‌ را ارائه‌ و توسعه‌ دادند.  بعلاوه‌ اين‌ طراحي‌ها، تعداد ديگري‌ از طرح‌هاي‌ فلزي‌ وغيرفلزي‌ كيج‌ براي‌ درمان‌ ستون‌ فقرات‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در سال‌هاي‌ اخير كيج‌ها دچار اصلاحات‌ متعددي‌ در جهت‌ افزايش‌ اثرات‌ آن‌ شده‌اند. بعضي‌ از اين‌ كيج‌ها شامل‌  BAK ،  Ray TFC  و كيج‌ فيوژن‌ تماسي‌، INTERFIX  مي‌باشند. يكي‌ از جديدترين‌ و پيشرفته‌ترين‌ آنها  LT CAGE مي‌باشد كه‌ بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در بخشهاي‌ بعدي‌ بر روي‌ اين‌ نوع‌ كيج‌ متمركز خواهد شد.

 جراحان‌ نتايج‌ بسيار خوبي‌ در مورد استفاده‌ از اين‌ كيج‌، بخاطر طراحي‌ منحصر بفر آن‌ گزارش‌ كرده‌اند. براي‌ مثال‌:

 كيج‌  LT  شيب‌ دار است‌ (مانند يك‌ گوه‌) اين‌ شكل‌ گوه‌اي‌ كمك‌ به‌ تنظيم‌ صحيح‌ منحني‌ در ستون‌ فقرات‌ و حفظ‌ آن‌ مي‌كند: كه‌ اين‌ يك‌ هدف‌ اصلي‌ در جراحي‌ ستون‌ فقرات‌ است‌.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک