تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی| چگونگي‌ مكانيزم‌ انتقال‌ بار در كيج‌هاي‌ استوانه‌اي‌

اوزون تراپی

 

 

 چگونگي‌ مكانيزم‌ انتقال‌ بار در كيج‌هاي‌ استوانه‌اي‌

 از سال‌ 1994 بيش‌ از 80000 عمل‌ جايگذاري‌ كيج‌ در جهان‌ انجام‌ شده‌ است‌ كه‌ عموماً در بيماريهاي‌ كمر و فتق‌ ديسك‌ مي‌باشد. بنابراين‌ بايد مسيري‌ براي‌ انتقال‌ بارگذاري‌ در مهره‌هاي‌ بدن‌ تعيين‌ گردد. اگرچه‌ در آغاز نتايج‌ كلينيكي‌ مثبت‌ بوده‌ اما نتايج‌ اخير نشان‌ مي‌دهد بايد در شكل‌ و طراحي‌ بعضي‌ از ايمپلنتها تغيير حاصل‌ گردد به‌ طور كلي‌ هدف‌ از اين‌ تحقيق‌ توصيف‌ تنشهاي‌ عمل‌ كننده‌ عمومي‌ كيج‌ استوانه‌اي‌ و ارزيابي‌ تأثيرات‌ مواد ايمپلنت‌ در اين‌ تنشها و وابستگي‌ بار انتقال‌ يافته‌ به‌ آن‌ مي‌باشد از نگاه‌ يومكانيكي‌ عوامل‌ زيادي‌ باعث‌ موفقيت‌ كيج‌هاي‌ بين‌ مهره‌اي‌ و عمل‌ فيوژن‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ آن‌ بايد تنش‌ در كيج‌ در حد معين‌ و  graft  به‌ حد كافي‌ براي‌ عمل‌ فيوژن‌ موجود باشد.

 براي‌ اين‌ تحقيق‌ مدلي‌ تهيه‌ شده‌ است‌ كه‌ بوسيله‌ روش‌  FEM  مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. همانطوركه‌ در شكل‌ مي‌بينيم‌ بررسي‌ روي‌ قسمت‌ پاييني‌ كمر و با دو كيج‌ استوانه‌اي‌ انجام‌ گرفته‌ كه‌ خصوصيات‌ مواد استفاده‌ شده‌ در كيج‌ در جدول‌ ديده‌ مي‌شود.

 براي‌ آناليز ابتدايي‌ مهره‌ به‌ صورت‌ همگن‌ مدل‌ مي‌شود و پس‌ مدول‌ المانهاي‌ محيطي‌ افزايش‌ داده‌ مي‌شود. به‌ دليل‌ سفتي‌ نسبي‌ استخوان‌ در محيط‌ و قشر خارجي‌ نسبت‌ به‌ داخل‌ مدول‌ اين‌ قسمت‌ حدود 5/2% برابر بزرگتر فرض‌ شده‌ است‌ اندازه‌ها براساس‌ سايز ميانگين‌ سيلندر استوانه‌اي‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ بررسي‌ قطر كوچك‌ برابر با 4/16 ميلي‌متر و بدنه‌ مهره‌ به‌ ابعاد  mm  24 * 34 * 48 درنظر گرفته‌ شده‌ است‌. كيج‌ براساس‌ استانداردهاي‌ جراحي‌ درون‌ مهره‌ جايگذاري‌ شده‌ كه‌ حدود  mm  3 درون‌ مهره‌ و حدود  mm  2 در قسمت‌  Media lateral  گسترش‌ يافته‌ است‌. دراين‌ مدت‌ تمام‌ شرايط‌ مرزي‌ بين‌ استخوان‌ و ايمپلنت‌ درنظر گرفته‌ شدهاست‌. بار وارد شده‌ حدود 1500 نيوتن‌ در خار كمري‌ مي‌باشد. كه‌ اين‌ بار به‌ صورت‌ عمودي‌ در سطح‌  Superior  مهره‌ وارد مي‌گردد. نكته‌ ديگر آنكه‌ به‌ دليل‌ وجود شرايط‌ متقارن‌ فقط‌ 14 مدل‌ تحليل‌ شده‌ است‌.

 اين‌ مدل‌ از 3897 گره‌ و 1200 المان‌ هشت‌ گره‌اي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. مدل‌ به‌ صورت‌  Isotropic  خطي‌ معرفي‌ شده‌ و رفتار آن‌ الاستيك‌ مي‌باشد. آناليز انجام‌ شده‌ براي‌ شبيه‌سازي‌  corrical allograft ، تيتانيوم‌  stanless steel  با مدول‌هاي‌ الاستيك‌  Mpa  17000 و  Mpa  110000 و  Gp  200 انجام‌ گرفت‌.

 همانطور كه‌ گفته‌ شد به‌ دليل‌ تأثيرات‌ دانسيته‌ استخوان‌ در توزيع‌ تنش‌ مدول‌ محيط‌ خارجي‌ استخوان‌ حدود 5/2% برابر بزرگتر يعني‌  Mpa  875 فرض‌ گرديد.

 به‌ طور كلي‌ نتايج‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تنش‌ بينابيني‌ تاحد زيادي‌ به‌ مواد ايمپلنت‌ وابسته‌ است‌ و ايمپلنتهاي‌ استوانهاي‌ در تمركز تنش‌ محدوديت‌ دارند همچنين‌ اين‌ نوع‌ كيج‌ها در پديده‌  Stress shiolding  بسيار ضعيف‌ عمل‌ كردند ونقش‌ زمان‌ در آنها در سطح‌  faterd  به‌ صورت‌ محسوسي‌ از سطح‌  Medial  بيشتر بود.

 

 

    لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

تماس با کلینیک