تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی| رفتار بيومكانيكي‌

اوزون تراپی

 اين‌ تحقيقات‌ بر روي‌ نوعي‌ از  Cage ها يا  Spacel هاي‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ معمولاً براي‌ سندرم‌  Postnucleotony  و با استفاده‌ از عمل‌ همجوشي‌ LIF  مي‌باشد همانطور كه‌ عنوان‌ شد اين‌ نوع‌ كيج‌ كه‌ براي‌ اين‌ تحقيق‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ ساخت‌ كارخانه‌  Aesculup  آلمان‌ و از آلياژ تيتانيوم‌ يا سايز  cm  3/1 * 4 مساحت‌ 4 cm  و ارتفاع‌  mm  9 تا 7 مي‌باشند. در اين‌ نوع‌  Spacer  فضاي‌ كافي‌ براي‌ bonegraft  وجود دارد. به‌ عبارت‌ ديگر هدف‌ از اين‌ مطالعه‌ تعيين‌ رفتار بيومكانيكي‌ Spacel  در قبل‌ و حين‌ جراحي‌ مي‌باشد. در اين‌ بررسي‌ كه‌ در مهره‌هاي‌ 4 L ، 3 L ، 4 L و 5 L  بين‌ ماههاي‌  March  تا  Julay  سال‌ 2002 انجام‌ گرفت‌ هفت‌ بيمار مورد مطالعه‌ قرار گرفتند. روش‌ تحليل‌ بااستفاده‌ از نرم‌افزارهاي‌  FEM  انجام‌ گرفت‌ مدل‌ ايجاد شده‌ از 75000 المان‌ تشكيل‌ شده‌ و تنش‌ وون‌ مايزز با نيروي‌ فشاري‌ 3200 نيوتن‌ و در سطحي‌ حدود  mm  001/0 توزيع‌ شده‌ است‌. جنس‌ كيج‌ يا  Spacer  درنظر گرفته‌ شده‌ از تيتانيوم‌ با مدول‌  Gpa  100 =  E  مي‌باشد. همچنين‌ در اين‌ تحليل‌ فرض‌ شده‌ كه‌  flextion  و  extention  بيش‌ از 1/0 درجه‌ نداريم‌. نتايجي‌ كه‌ از اين‌ تحليل‌ به‌ دست‌ آمده‌ نشان‌ داد كه‌ اولاً زمان‌ جوش‌ خوردن‌ بين‌ يك‌ هفته‌ تا سه‌ ماه‌ متغير است‌.

 

 

    لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

تماس با کلینیک