تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی| در مورد كيجهاي‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پيوندهاي‌ استخواني‌

اوزون تراپی

   تحقيقات‌ و بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در مورد كيجهاي‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پيوندهاي‌ استخواني‌

 صفحة‌ انتهايي‌ مهره‌ و مفصل‌  Sacroiliac  عمومي‌ترين‌ جاهايي‌ هستند كه‌ شكستگي‌ در آنها بوجود مي‌آيد. تمام‌ اين‌ وسايل‌ بارگذاري‌ را تحمل‌ مي‌كنند، بطوريكه‌ اگر بارگذاري‌ زياد شود صفحة‌ انتهايي‌ بدنة‌ مهره‌ قبل‌ از ايمپلنت‌ شكسته‌ مي‌شود. علاوه‌ بر اين‌،  dowel هاي‌ رزوه‌دار استحكام‌ استاتيكي‌ فشاري‌ بيش‌ از24000 نيوتن‌ را يعني‌ بيش‌ از حداكثر بارگذاري‌هاي‌ فيزيولوژيكي‌ را نشان‌ داده‌ است‌. مطالعات‌ متعدد بيومكانيكي‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ اين‌ وسايل‌ خلفي‌ رزوه‌دار، استحكام‌ را افزايش‌ مي‌دهد. اما كمترين‌ صلبيت‌ را در حالت‌ اكستانسيون‌ و چرخش‌ محوري‌ دارند. آقاي‌ اكسلند مقايسه‌اي‌ بين‌ پايداري‌ ايمپنلت‌ گذاري‌ قدامي‌ به‌ صورت‌ قديمي‌ و سنتي‌ باتكنيك‌ ايمپلنت‌ گذاري‌ جانبي‌ انجام‌ داده‌ است‌. در اين‌ بررسي‌ هقدف‌ تعيين‌ كاهش‌ صلبيت‌ در حالت‌ اكستانسيون‌ به‌ خاطر قطع‌ ليگامنت‌ طولي‌ خلفي‌ در طول‌ جاگذاري‌ كيج‌ بود. آقاي‌ رينولدز و همكارانش‌ فهميدند كه‌ استفاده‌ از پيچ‌هاي‌ فيكس‌ كنندة‌ Translaminar  مي‌تواند بصورت‌ مؤثر بارگذاري‌هاي‌ حاد در جهات‌ اكستاسيون‌ و چرخش‌ محوري‌ را پايدار كند. بايد توجه‌ داشت‌ گرافت‌ داخل‌ بدني‌ ايده‌آل‌ تركيبي‌ از يك‌ ساختمان‌ مكانيكي‌ قوي‌ براي‌ تحمل‌ بارگذاري‌هاي‌ فشاري‌ در طول‌ فضاي‌ ديسكي‌ مي‌باشد. براي‌ پيوند استخواني‌، استخوان‌ اسفنجي‌  iliac crest  در داخل‌ كيج‌هاي‌ استوانه‌اي‌ گذاشته‌ مي‌شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ استحكام‌ مكانيكي‌ كيج‌ براي‌ جلوگيري‌ از فرونشست‌ و در مقابل‌ نيروهاي‌ برشي‌ و پيچشي‌ فراهم‌ مي‌شود. اين‌ وضعيت‌ محيط‌ پايدار بهينه‌اي‌ را در طول‌ استخوان‌ سازي‌ گرافت‌ آماده‌ و فراهم‌ مي‌سازد. استحكام‌ مكانيكي‌ كيج‌ با استحكام‌ بيولوژيكي‌ اتوگرافت‌ تركيب‌ مي‌شود. اين‌ گرافت‌ هنگامي‌ كه‌ در داخل‌ كيج‌ است‌ بارگذاري‌ بيومكانيكي‌ نشده‌ است‌ و سطح‌ محيط‌ براي‌ رشد گرافت‌ از ميان‌ كيج‌ زياد نيست‌ و در انواع‌ كيج‌ها متفاوت‌ مي‌باشد. نهايتاً گرافت‌ بايد هم‌ اطراف‌ كيج‌ و به‌ داخل‌ كيج‌ آغشته‌ شود تا سطح‌ تمام‌ استخوان‌ براي‌ پيوند به‌ حداكثر ميزان‌ خود برسد و اجازة‌ تحمل‌ پذيري‌ بارگذاري‌ فيزيولوژيكي‌ را به‌ گرافت‌ استخواني‌ بدهد.

 

    لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک