تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|ماهيت و نوع تحقيق

ماهيت و نوع تحقيق

اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و يك تحقيق كاربردي است كه در آن از طرح پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد.

جامعه آماري و نمونه ی آماری

جامعه آماری شامل کلیه مردان سالم سالمند 50 تا 70 سال بوده که در دانشگاه فردوسی مشهد نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شد که برای تحقیق ، 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند با توجه به شرایط ورود تحقیق انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی گروهی که تمرینات آب درمانی را انجام دادند و گروه کنترل ، را تشکیل دادند . گروه تجربی به مدت 16 جلسه به تمرینات آب درمانی پرداختند.

معیارهای ورود به تحقیق عبارت بود از :

1 - مردان با محدوده سنی 50 تا 70 سال .لیپوساکشن

2 - افراد غیر ورزشکار که در طی سال گذشته فعالیت جدی و منظم ورزشی نداشته اند.

3 – افرادی که در طی سال های گذشته به کمر درد مبتلا شده و به چون به صورت جدی به آن توجه ننموده اند از حالت حاد به مزمن تبدیل شده است.

4 – با توجه به این که تمرینات درون آب انجام شد ، از نفراتی استفاده گردید که حداقل تجربه رفتن درون استخر را قبلا کسب کرده باشند.

5 – حداقل در سه ماه گذشته کمر درد بطور تقریبا دائمی داشته باشند.

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک