تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|خلاصه تحقیق

اوزون تراپی

خلاصه تحقیق

   هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 16جلسه پروتکل آب درمانی بر شدت کمردردهای مزمن سالمندان بوده است. بر طبق مطالعات پژوهشگران به نظر می رسد که این روش مناسبی برای درمان کمردردهای مزمن سالمندی است که نمی توانند در محیط های دیگر به فعالیت بپردازند(8). باتوجه به فراگیر بودن کمردرد مزمن در میان سالمندان وجمعیت 75 تا 80 درصدی دامن گیر آن مهم تر این است ،که پی برده شود که آیا این روش, روش مناسبی برای رفع درد کمردرد بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل مردان با محدوده سنی 50 تا 70 سال غیر ورزشکار بوده که در سه سال گذشته فعالیت ورزشی جدی نداشته اند و  سابقه ابتلا به کمردرد حداقل به مدت 12هفته داشته اند. نمونه آماری بطور داوطلبانه و با تشخص پزشک برای شرکت در این تحقیق به آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شدند.لیپوساکشن پس از معرفی توزیع و فرم رضایت نامه ، از بین این بیماران 30 نفر آزمودنی به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل طبقه بندی شدند. ابتدا میانگین شدت کمردرد مزمن سالمندان از طریق تست VAS ، همچنین آزمون قدرت عضلات پشت و استقامت عضلات شکم ، اندازه گیری و به عنوان پیش آزمون ثبت شد. سپس به گروه تجربی (16جلسه و در هر هفته 3 جلسه) تمرینات آب درمانی انجام دادند و سپس از طریق VAS اندازه گیری گردید.

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک