تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|استقامت عضلات شکمی

اوزون تراپی

بحث و بررسی

   نتایج و یافته های به دست آمده از تحقیق حاضر کاهش معناداری را بر شدت درد و افزایش معناداری را در قدرت عضلات پشتی و استقامت عضلات شکمی در کمردردهای مزمن سالمندان مورد پژوهش با استفاده از روش پروتکل آب درمانی نشان می دهدp<0/05) نتایج پژوهش حاضر با نتایج بسیاری از پژوهش ها مانند: غیاثی وهمکاران(1385) فلاح (1388) صمدی پور و اخوتیان ، کهریزی (1382) اصلانخانی و فارسی (1389) همچنین بندیک و همکاران (2003) ماهر سی–جی (2005) لی و همکاران(1999) همخوانی دارد. بنابر این می توان گفت ،که روش آب درمانی به عنوان روش هایی کاملا بی خطر و غیر تهاجمی جهت بهبودی و کاهش کمردردهای مزمن سالمندان مفید و سودمند می باشند. با توجه به کمتر بودن میانگین شدت درد در مردان سالمند مبتلا به  کمر درد مزمن در گروه تجربی نسبت به میانگین شدت درد در گروه کنترل می توان گفت , پرتکل تمرینی در کاهش میزان درد مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن تاثیر بیشتر ی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات آب درمانی سبب کاهش درد و افزایش عملکرد جسمانی در این بیماران می شود.(17)همانطوری که قبلا ذکر علت اصلی بروز کمر درد مزمن ناشناخته است ، از این رو علل مختلفی برای این عارضه ذکر شده است و در پی آن انواع مختلف حرکات به منظر بدست آوردن  قدرت ، تحمل و انعطاف پذیری عضلات ستون فقرات جهت بهبود یافتن آسیب دیده و بازگشت به فعالیت های طبیعی ارائه شده است. لیپوساکشن متاسفانه بیشتر تحقیقات بر اساس هدف قرار دادن علت و یا گروه عضلانی خاص ، فقط جنبه های خاصی از تمرینات را مورد بررسی قرار دادند، به عنوان مثال مطالعات متعددی در مورد نقش ورزش های ثبات دهنده ی ستون مهره ای در درمان کمر درد مزمن انجام شده است(16).

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک