اوزون تراپی | اوزون درمانی | ازن درمان | ازن تراپی

کلینیک درد به آذین

دکتر هوشنگ بحرانی

عضو هئیت علمی دانشگاه

 

ازن تراپی

درمان درد بدون عمل جراحی | با هزینه خیلی کم | با تزریق گاز اوزون

درمانگاه درد به آذین در زمینه درمان انواع دردهای حاد و مزمن توسط متخصصين درد فعالیت میکند.

اوزون درمانی

اوزون درمانی

اوزون تراپی

اوزون تراپی

اوزون تراپی

اوزون تراپی

اوزون درمانی

اوزون تراپی

اوزون درمانی

درمان اوزون تراپی

اوزون تراپی

اوزون تراپی
کمردرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی علائمی که علت پاتولوژیک کافی براي آنها وجود ندارد) و اختلال روان پزشکی وجود داشته است. در این مطالعات، علائم غیرقابل توجیه پزشکی، شایعتر از علائمی بودند که توجیه پزشکی داشتند. شیوع و ماهیت

 

کمردرد ، درمان کمردرد با روشی مدرن

این اختلالات، بستگی به سن و جنس بیماران و ماهیت بخش تخصصی دارد(1 .( یکی از زمینه هاي کنش بینابینی جسم و روان، کمر است.کمردرد وناتوانی ناشیازآن شیوع جهانیدارد و در بسیاري ازکشورهاي صنعتی به صورت اپیدمی درآمده است(2.(شیوعکمردردرا70 تا85 درصد ذکرکردهاند(3 .( یک پنجم مراجعین به پزشکان مختلف خواستار کاهش درد کمرشان میباشند(4 .(این درد شایعترین شکایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاههاي ارتوپدي است، به طوري که بدون در نظر گرفتن تصادفات، یک سوم بازنشستگی زودرس ومحدود شدن فعالیتها است(9-5 .( گرچه کمردرد ممکن است به علت پارکی دیسک بین مهرهها، نابهنجاريهاي مادرزادي ستون فقرات، یا کشیدگی رباط ماهیچههاي کمر باشد، ولی بسیاري از موارد علت آن روان- تنی(سایکوسوماتیک) است(9 .( یعنـی عوامل روانـی موجب آسیب جسمانـی کمـر، یـا تشدید آن میشوند(19-10 .(جسمانی سازي، اضطراب، افسردگی، سوءمصرف مواد و اختلالات شخصیت شایعترین مواردهمراه باکمردردعنوان شدهاند(10،18،19 .( کمردرد مزمن وضعیت پیچیدهاي است که علل متفاوتی دارد. اگرچه در بسیاري از موارد آسیب ساختمانهاي مربوط به ستون فقرات موجب شروع کمردرد میشود، عوامل روانی فرد را مستعد به مزمن شدن ناتوانی ناشی از کمر درد و عدم پاسخ به درمان میکنند (20 تا 22 .( درمان کمردرد بسته بهعامل ایجادکننده آن متفاوت است. عدم تشخیص صحیح عامل درد منجربه مراجعات مکرر بیماران به پزشکان مختلف و صرف وقت و هزینه فراوان میگردد. همچنین، اختلالات روانپزشکی علت شایعی براي عدم همکاري کافی با درمانهاي پزشکی بوده و به استفاده نامتناسب از خدمات طبی میانجامد. ممکن است نیاز به درمان روان پزشکی داشته باشد. همچنین مسائل روان شناختی ممکن است با رفتارها و سبک زندگی خاصی که زمینهساز یا تشدید کننده بیماري جسمی هستند مربوط باشد(1 .(بنابراین توجه به این موضوع که اختلالات روانی ممکن است با کمردرد همراه بوده و حتی عامل ایجاد کننده آن باشد، به اتخاذ روشهاي درمانی مناسب و پیگیريهاي جديتر منجر خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت روانی در دو گروه از افراد مبتلا به کمردرد با ضایعه مشخص جسمانی منجر به رادیکولوپاتی و افراد مبتلا به کمردرد بدون یافتههاي بالینی و پاراکلینیکی میباشد.

درباره ما

کلینیک تخصصی به آذین در زمینه درمان انواع دردهای حاد و مزمن توسط متخصصين درد و همچنین زیبایی ، لاغری و لیزر فعالیت میکند. لیپوماتیک | لیپوست | لیپولیزز | لیپولیزر | بادی جت | پیکرتراشی | اوزون تراپی | اوزون درمانی | بوتاکس


شماره بخش زیبایی لیپوماتیک : 22651708     021 (98+)
شماره بخش درمان درد بدن  :   22651709     021 (98+)

شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

امروز327
دیروز273
این هفته897
این ماه7066
کل9899

5
آنلاین

دوشنبه, 30 بهمن 1396 23:18

به آذین در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام به آذین
صفحه اینیستاگرام
به آذین
کلینیک به آذین

کلینیک به آذین