پیکرتراشیبادی-جتبادی-جت

کمر درد

painbehazin

pain

کمر درد ، درمان کمردرد

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی علائمی که علت پاتولوژیک کافی براي آنها وجود ندارد) و اختلال روان پزشکی وجود داشته است. در این مطالعات، علائم غیرقابل توجیه پزشکی، شایعتر از علائمی بودند که توجیه پزشکی داشتند. شیوع و ماهیت این اختلالات، بستگی به سن و جنس بیماران و ماهیت بخش تخصصی دارد . یکی از زمینه هاي کنش بینابینی جسم و روان، کمر است. کمردرد و ناتوانی ناشی ازآن شیوع جهانی دارد و در بسیاري ازکشورهاي صنعتی به صورت اپیدمی درآمده است شیوع کمردرد را70 تا85 درصد ذکرکرده اند. یک پنجم مراجعین به پزشکان مختلف خواستار کاهش درد کمرشان میباشند. این درد شایعترین شکایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاههاي ارتوپدي است، به طوري که بدون در نظر گرفتن تصادفات، یک سوم بازنشستگی زودرس ومحدود شدن فعالیتها است. گرچه کمردرد ممکن است به علت پارکی دیسک بین مهرهها، نابهنجاريهاي مادرزادي ستون فقرات، یا کشیدگی رباط ماهیچه هاي کمر باشد، ولی بسیاري از موارد علت آن روان- تنی(سایکوسوماتیک) است.یعنـی عوامل روانـی موجب آسیب جسمانـی کمـر، یـا تشدید آن میشوند . جسمانی سازي، اضطراب، افسردگی، سوءمصرف مواد و اختلالات شخصیت شایعترین مواردهمراه با کمردرد عنوان شده اند.کمردرد مزمن وضعیت پیچیدهاي است که علل متفاوتی دارد. اگرچه در بسیاري از موارد آسیب ساختمانهاي مربوط به ستون فقرات موجب شروع کمردرد میشود، عوامل روانی فرد را مستعد به مزمن شدن ناتوانی ناشی از کمر درد و عدم پاسخ به درمان میکنند 0درمان کمردرد بسته به عامل ایجادکننده آن متفاوت است. عدم تشخیص صحیح عامل درد منجربه مراجعات مکرر بیماران به پزشکان مختلف و صرف وقت و هزینه فراوان میگردد. همچنین، اختلالات روانپزشکی علت شایعی براي عدم همکاري کافی با درمانهاي پزشکی بوده و به استفاده نامتناسب از خدمات طبی می انجامد. ممکن است نیاز به درمان روان پزشکی داشته باشد. همچنین مسائل روان شناختی ممکن است با رفتارها و سبک زندگی خاصی که زمینه ساز یا تشدید کننده بیماري جسمی هستند مربوط باشد. بنابراین توجه به این موضوع که اختلالات روانی ممکن است با کمردرد همراه بوده و حتی عامل ایجاد کننده آن باشد، به اتخاذ روشهاي درمانی مناسب و پیگیريهاي جديتر منجر خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت روانی در دو گروه از افراد مبتلا به کمردرد با ضایعه مشخص جسمانی منجر به رادیکولوپاتی و افراد مبتلا به کمردرد بدون یافته هاي بالینی و پاراکلینیکی میباشد.

کمر درد ، درمان کمردرد

اپیدمیولوژي : در اکثر کشور هاي جهان 65 تا 80 % مردم در طول عمرشان حداقل یکبار دچار کمردرد شده اند. شیوع در جوامع مختلف متفاوت است. در جوامع کارگري که افراد کار سنگین انجام می دهند،کمردرد بیش تر از مناطقی است که فشار مکانیکی بر بدن کمتر است. به همین دلیل شیوع کمردرد در کشور هاي مختلف از 7 تا 37 % نوسان دارد.کمردرد بعد از سرما خوردگی شایع ترین بیماري جهان است و یکی از علل مهم عدم حضور در سر کار و مراجعه به درمانگاه ها می باشد. شایع ترین علت کمردرد در جوامع مختلف هرنی دیسک است. در واقع عامل بیش از 90 %موارد کمردرد، هرنی دیسک است که به آن ها کمردرد هاي idiopathic گفته می شود. حدود 10 %موارد کمردرد نیز از سایر علل ناشی می شود. ) علل ثانویه( در بعضی منابع Strain) کشیدگی) در المان هاي نرم اطراف ستون مهره ها شایع ترین علت کمردرد دانسته شده است؛ ولی اکثراً معتقدند که این strain نیز به علت هرنی دیسک بین مهره اي ایجاد می شود، یعنی به دنبال جا به جایی در دیسک بین مهره اي، strain در المان هاي نرم اطراف ستون مهره و یا در صورت شدید بودن، اسپاسم و درد ایجاد می شود. هرنی دیسک عمدتاً در سنین 55-35 سالگی ایجاد می شود. بعد از سن 55 سالگی کمردرد مشکوك تلقی می شود، یعنی در مورد آن بیش تر کمردرد هاي ثانویه را مد نظر قرار می دهیم و هرنی دیسک کم تر مطرح می شود. هرنی دیسک قبل از 20 سالگی نادر است، مگر این که در اثر تروما و حوادث نا خواسته هرنی ایجاد شود. {ایدیوپاتیک نیست}تعریف هرنی دیسک بین مهره اي عبارت است از مهاجرت pulposus nucleus از میان رشته هاي fibrosus annulus. می دانیم که ساختار دیسک بین مهره اي مشابه ساختار تخم مرغ نیمرو (!!) است که pulposus nucleus مشابه زرده توسط لایه هاي fibrosus annulus مشابه سفیده ي تخم مرغ را احاطه شده است!! به دنبال تروما یا هر عامل دیگر به pulposus nucleus فشار آمده و از بین رشته هاي fibrosus annulus به سمت خارج جابجا می شود.

کمر درد

دیسک بین مهره اي همان طور که گفته شد، متشکل از دو بخش است: o pulposus Nucleus :بافتی هموژن، صاف و براق که 1 %آن را کندروسیت ها و 99 %آن را ماتریکس تشکیل می دهد. 90 % این ماتریکس آب است و مابقی آن کلاژن و پروتئوگلیکان است. همچنین 95 %کلاژن آن از کلاژن تیپ دو است که پروتئینی آب دوست است

ادامه مطلب...
کمر درد

به نام خدا
مبحث این جلسه در مورد کمردرد و علت عمده ي آن یعنی کمردرد هاي دیسکی است.
اپیدمیولوژي : در اکثر کشور هاي جهان 65 تا 80 % مردم در طول عمرشان حداقل یکبار دچار کمردرد شده اند. شیوع در جوامع مختلف متفاوت است. در جوامع کارگري که افراد کار سنگین انجام می دهند،کمردرد بیش تر از مناطقی است که فشار مکانیکی بر بدن کمتر است. به

ادامه مطلب...
کمردرد

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی علائمی که علت پاتولوژیک کافی براي آنها وجود ندارد) و اختلال روان پزشکی وجود داشته است. در این مطالعات، علائم غیرقابل توجیه پزشکی، شایعتر از علائمی بودند که توجیه پزشکی داشتند. شیوع و ماهیت

ادامه مطلب...
کمردرد

دیسک های متورم در طول زمان تغییر نمی کنند : پس از روش درمانی اکسیژن – اوزن حجم کاهش یافت
کلینیک تخصصی اوبردام – برشا
کلمات کلیدی : کمر درد ، درمان کمر درد ، اوزن درمانی ، تورم دیسک های بین مهره ای
رگرسیون (برگشت) خود به خودی دیسک متورم ثانویه که مربوط به فرآیند کم شدن آب بدن می باشد مورد بحث ترین موضوع در علم پزشکی است

ادامه مطلب...

کمردرد

pain

مرداد 18 1395

کمر درد ، درمان کمردرد تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر ...

ادامه مطلب...

کمر درد ، درمان کمردرد ...

تیر 14 1395

دیسک بین مهره اي همان طور که گفته شد، متشکل از دو بخش است: o pulposus Nucleus :بافتی هموژن، صاف و براق که 1 %آن را کندروسیت ها و 99 %آن را ماتریکس تشکیل می دهد. 90 % این ماتریکس آب است و مابقی آن ...

ادامه مطلب...

کمر درد ، کمردرد با روش ...

تیر 14 1395

به نام خدامبحث این جلسه در مورد کمردرد و علت عمده ي آن یعنی کمردرد هاي دیسکی است.اپیدمیولوژي : در اکثر کشور هاي جهان 65 تا 80 % مردم در طول عمرشان حداقل یکبار دچار کمردرد شده اند. شیوع در جوامع مختلف ...

ادامه مطلب...

کمردرد ، درمان کمردرد با ...

تیر 14 1395

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی ...

ادامه مطلب...

کمردرد ، درمان کمردرد، ...

تیر 14 1395

دیسک های متورم در طول زمان تغییر نمی کنند : پس از روش درمانی اکسیژن – اوزن حجم کاهش یافت کلینیک تخصصی اوبردام – برشاکلمات کلیدی : کمر درد ، درمان کمر درد ، اوزن درمانی ، تورم دیسک های بین ...

ادامه مطلب...

کمردرد

pain

مرداد 18 1395

کمر درد ، درمان کمردرد تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر ...

ادامه مطلب...

کمر درد ، درمان کمردرد ...

تیر 14 1395

دیسک بین مهره اي همان طور که گفته شد، متشکل از دو بخش است: o pulposus Nucleus :بافتی هموژن، صاف و براق که 1 %آن را کندروسیت ها و 99 %آن را ماتریکس تشکیل می دهد. 90 % این ماتریکس آب است و مابقی آن ...

ادامه مطلب...

کمر درد ، کمردرد با روش ...

تیر 14 1395

به نام خدامبحث این جلسه در مورد کمردرد و علت عمده ي آن یعنی کمردرد هاي دیسکی است.اپیدمیولوژي : در اکثر کشور هاي جهان 65 تا 80 % مردم در طول عمرشان حداقل یکبار دچار کمردرد شده اند. شیوع در جوامع مختلف ...

ادامه مطلب...

کمردرد ، درمان کمردرد با ...

تیر 14 1395

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی ...

ادامه مطلب...

کمردرد ، درمان کمردرد، ...

تیر 14 1395

دیسک های متورم در طول زمان تغییر نمی کنند : پس از روش درمانی اکسیژن – اوزن حجم کاهش یافت کلینیک تخصصی اوبردام – برشاکلمات کلیدی : کمر درد ، درمان کمر درد ، اوزن درمانی ، تورم دیسک های بین ...

ادامه مطلب...

تماس با ما

  •  تهران / خ جردن / بالاتر از اسفندیار / نبش عاطفی / برج صبا
  • بخش درمان درد - 22651709
  • بخش زیبایی  -   22651708

اوزون درمانی، بادی جت، پیکر تراشی

مطب تخصصی به آذین در زمینه درمان انواع دردهای حاد و مزمن توسط متخصصين درد و همچنین زیبایی ، لاغری و لیزر فعالیت میکند. در این مرکز متخصصان بیهوشی و جراحی و جراحی پلاستیک و گوش و حلق و بینی مشغول فعالیت میباشند.اوزون درمانیاوزون تراپی ,بادی جت bodyjet,  budy jet  ,پیکرتراشیدرد زانو, درد کمر, درمان دیسک کمر,درمان زانو درد,

تماس با ما

  •  تهران / خ جردن / بالاتر از اسفندیار / نبش عاطفی / برج صبا/طبقه 4 / واحد 42

 

تلگرام  اینیستا