1 1 1 1 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همه بر باد آمد اگر می خواهی بروی من هم با تو می آیم. کمی در این جمله دقت کنیم. اگر می خواهی «بروی» من هم با تو «می آیم». رفتن و آمدن یکی شده است! به عبارت دیگر، انگار رفتن و آمدن هیچ فرقی با هم ندارند! در حالی که این ها عکس هم هستند. فروید می گوید خواب ها گاهی یک چیز را با ضدِ آن نشان می دهند، یا حتی ممکن است چیزی در خواب ظاهر شود که هم نمایندۀ خودش است هم نمایندۀ ضدِ خودش. می گوید گاهی حتی ترتیبِ وقوعِ اتفاقاتشان برعکس می شود، مثلاً اول معلول اتفاق می افتد بعد علت.

یعنی معلول معنیِ علتِ خودش را می دهد و علت معنیِ معلولش را. بعد می گوید این خصوصیتی که در کارِ خواب ها دیده می شود در زبان های ابتداییِ بشر هم بوده است. این را البته زبانشناسان هم گفته اند که در زبان های خیلی قدیمی مفهوم های متضاد یا مخالف فقط با یک کلمه بیان می شدند. مثلاً برای قوی و ضعیف، که مخالفِ همند، دوتا کلمه نبوده، بلکه فقط یک کلمه بوده، که هم قوی معنی می داده هم ضعیف. همین طور در موردِ روشن و تاریک، بزرگ و کوچک، و غیره. برای همین است که در زبان مصر قدیم، کلمۀ «کِن» هم به معنیِ قوی بوده هم به معنیِ ضعیف. منتهی هر وقت در معنیِ قوی استعمال می شده آهنگش یک جور بوده و هروقت معنیِ ضعیف داشته یک جورِ دیگر. در نوشتن هم بعد از آن که آن را می نوشتند یک علامت جلوِ آن می گذاشتند تا معلوم شود کدام یک از معناهایش را می دهد. مثلا اگر جلویش شکلِ مردی ایستاده را می کشیدند معنی قوی می داده، اما اگر شکلِ مردِ خمیده¬ای می کشیدند معنیِ ضعیف می داده است. زبانشناسان می گویند حتی در بعضی از زبان های امروز هم هنوز از این کلمه ها وجود دارد. مثلاً زبانِ لاتین کلمه¬ای مثل آلتوس دارد، که هم به معنیِ ارتفاع است هم عمق. یا کلمۀ ساسِر دارد، که هم به معنی مقدس است هم ملعون. و مثال های دیگر. به نظر می رسد در زبانِ فارسی هم گاهی بعضی کلمات چنین نقش هایی بازی می کنند. کلماتی مثل پدر، مادر، عمو، دایی. مثلاً عموها گاهی برادرزادهایشان را عمو خطاب می کنند. یعنی این که کلمۀ عمو علاوه بر خودِ عمو، معنی برادرزاده هم می تواند بدهد. یا همان آمدن که می تواند معنیِ رفتن هم بدهد. بنابراین از حافظِ بزرگ نمی شود ایراد گرفت چرا در جایی که باید می گفت برباد رفت، گفته است بر باد آمد: از من اکنون طمعِ صبر و دل و هوش مدر آن تَجَمُّل که تو دیدی همه بر باد آمد عباس_پژمان

 

کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

آخرین مطالب