104
توسط Super User, 4 هفته قبل
0 0

اوزون تراپی

دو استفاده یونیک از این دستگاه یا گاز در دنیا صورت میگیرد :

یکی استفاده در فیلد زیبایی می باشد که امروزه به وفور در ایتالیا مورد استفاده قرار میگیرد و دیگری در ورزشکاران می باشد استفاده ای که در ورزشکاران در دنیا انجام می شود عمدتا برمیگرد به کاهش مدت زمان ریکاوری ورزشکاران و همچنین کاهش عضلانی و اسکلتی که ورزشکاران حرفه ای که در طول ورزش کردن ممکن است به آن دچار شوند این در واقع استفاده یونیک گاز در ورزشکاران امروزه در بسیاری از باشگاه های حرفه ای به خصوص برای کاهش مدت زمان ریکاوری بیماران و ورزشکاران مورد استفاده قرار میگیرد.

 

کلیپ بعدی ⇐

 

کلیپ قبلی ⇒

خبرها

کلینیک به آذین

کلینیک به آذین