75
توسط Super User, 4 هفته قبل
0 0

اوزون تراپی

اوزون درمانی

عارضه هایی که در دنیا مطرح می باشد و شما نیز در مطالعات اینترنتی می توانید به آن دسترسی پیدا بکنید مربوط به استفاده های اتوهموتراپی یا استفاده های درون خون می باشد که اون هم شرایط خاص خود را دارد و در شرایط خاص هم با رعایت استانداردهای خاص اون عوارض هم بروز نخواهد داد.

 

کلیپ بعدی ⇐

 

کلیپ قبلی ⇒

خبرها

کلینیک به آذین

کلینیک به آذین