77
توسط Super User, 4 هفته قبل
0 0

اوزون تراپی

اوزون درمانی

همانطور که میدانید سلول های بدن ما از لحاظ فیزیولوژیک برای زنده موندن نیاز به میتوکندری دارند میتوکندری هر سلول وابسته به آتپه و اکسیژن است و لذا اوزون با افزایش اکسیژن رسانی سلولی که درون ناحیه ای که مورد استفاده قرار گرفته باعث افزایش مدت زمان زنده موندن اون سلول می شود حالا ممکن در غضروف و مفصل قرار میگیرد ممکن است در دیسک کمر باشد و یا در هر نایه ای که مورد استفاده بگیرد این اثر یونیک و ویژه و فیزیولوژیک را دارد که بسیاری از روش های درمانی دیگه ای نداشته باشد.

 

کلیپ بعدی ⇐

 

کلیپ قبلی ⇒

خبرها

کلینیک به آذین

کلینیک به آذین