102
توسط Super User, 4 هفته قبل
0 0

اوزون تراپی

گاز اوزون چیست و چگونه استفاده می شود؟

اوزون تراپی یا درمان با گاز اوزون که قدمتی 120 ساله در دنیا دارد و در طول این مدت در فیلد های مختلف درمانی مورد استفاده قرار گرفته چند سالی است که واد ایران شده و در ایران نیز در دو فیلد درمانی عمده مورد استفاده قرار می گیرد .

گاز اوزون یا o3 هم در اتمسفر وجود دارد و هم استفاده درمانی می شود همان طور که میدانید گاز اوزون یا o3 اگر میزان آن در اتمسفر بیشاز یک میزان باشد و از حد نرمال بالا برود برای سیستم تنفسی انسان سمی است اما موضوع بحث ما عمدتا گاز اوزون مدیکال یا گاز اوزون درمانی می باشد.

 

کلیپ بعدی ⇐

 

کلیپ قبلی ⇒

خبرها

کلینیک به آذین

کلینیک به آذین