02122651708  02122398403 تلفن    شبکه های اجتماعی 

پیکر تراشی

پیکر تراشی - کاهش وزن

در کلینیک به آذین کلیه عمل ها در اتاق عمل مجهز و شرایط کاملا استریل توسط متخصصین مربوط انجام می گیرد.
پیکر تراشی با دستگاه بادی جت دستگاهی که ساخت کشور آلمان و دارای تائیدیه وزارت بهداشت ایران و سازمان غذا و داروی آمریکاست کلیه هزینه ها در کلینیک به آذین بر طبق تعرفه های مصوب وزارت بهداشت می باشد پیکر تراشی مورد استفاده در انواع نواحی بدن از جمله : شکم ، ساق پا ، پهلو ها ، پشت ، بازوها ، صورت ، ران ها ، نواحی از گردن ، باسن ، بزرگی سینه در آقایان زانوها