02122651708  02122398403 تلفن    شبکه های اجتماعی 

اوزون تراپی

بخش اوزون تراپی کلینیک به آذین

درمان دردهاي حاد و مزمن،آرتروز زانو،ديسك كمر،دردهاي عضلاني اسكلتي،خار پاشنه ...با استفاده از جديدترين وبه روزترين روشهاي دنيا اوزون درماني روشي نوين در كننرل و بهبود درد وآرتروز ،جلوگيري از پيشرفت بيماري

بادی جت

بخش پیکرتراشی کلینیک به آذین

کلینیک به آذین بخش زیبایی با ارائه خدمات لیپوست ، بادی جت ، لیپوماتیک ، آبدومینوپلاستی ، ماموپلاستی ، بوتاکس ، لیپوساکشن با سالها سابقه و تجربه در این زمینه آماده پذیرایی از شما زیباجویان می باشد.

آشنایی با کلینیک به آذین

بادی جت یکی از جدید ترین روش های تخلیه چربی (پیکر تراشی) از نواحی مختلف بدن بادی جت می باشد. ساخت این دستگاه از کشور صنعتی آلمان می باشد. که در این روش ، کار اصلی از طریق فشار آب صورت می گیرد . در اصل این دستگاه کار پیکر تراشی بدن انسان را با تکنولوژی جدیدی انجام می دهد که در واقع معایب روش های دیگر را بر طرف می کند . بزرگترین مزایای این روش این است که عمل بادی جت ، بدون بیهوشی اما در اتاق عمل و کاملا در محیط بهداشتی و زیر نظر متخصص بیهوشی انجام می گیرد. در پیکرتراشی بوسیله ی بادی جت ، آب به صورت کنترل شده با فشار به زیر پوست و بین بافت چربی ها ( ران ، باسن ، پهلو ، شکم ، و نواحی مختلف بدن )پاشیده می شود که این عمل باعث خردشدن چربی ها می شود و توسط دستگاه ازبدن خارج می شود .

 

بنر
بنر
بنر
بنر

 

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻟﯿﺰﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺣﺪﻭﺩﺍ 70 ﺗﺎ 80 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺪﻭﺩ 20 ﺗﺎ 30 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﻧﺎﺯﮎ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﯿﺰﺭ، ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﻗﻊ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻟﯿﺰﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ، ﺑﺮﺍﻕ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻟﯿﺰﺭ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻟﯿﺰﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ 11 ﺗﺎ 72 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

رسانه های تصویری