1 1 1 1 1

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عادت به چرت زدن دارند
از الکل پرهیز می کنند
شخصیت اجتماعی دارند
به اندازه کافی پروتئین و ویتامین دریافت می کنند

به اندازه کافی دستانشان را می شویند
قند کمتری مصرف می کنند
هوای تازه استنشاق می کنند
ورزش می کنند

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

جراحی زیبایی سینه - ماموپلاستی
لیپوماتیک
ابدومینوپلاستی

آخرین مطالب